Puhl Sándor megdönthetetlen

Berzi - Bozóky - forrás: nso.hu Forrás: nso.hu - Berzi - Bozóky.

A kihívó, Juhos Attila úgy érzi, sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy vannak gondok.

 

Az egy héten át tartó, amúgy éves edzőtáborukat tartják a bírók Galyatetőn, érdeklődésre mégsem ez a rutin, hanem a vasárnap rendezett játékvezetői testületi (JT) tisztújítóközgyűlés tarthatott számot. Kérdés fehéren-feke- tén mindössze annyi volt: az MLSZ alelnökének, a szövetség játékvezetői bizottságának és a JT első emberének, Puhl Sándornak szavaz-e bizalmat a tagság a továbbiakban is, avagy mással, jelesül a világ korábbi legjobb játékvezetőjének hajdani tartalékjával, Juhos Attilával képzeli el a folytatást. Meglepetés nem történt: a következő négy évben is Puhl Sándor irányítja a gazdasági ügyekben illetékes szervezetet. Békés közgyűlés volt - a komolyabb csörtéket még a színfalak mögött lejátszották

 

A tegnapi program - felettébb optimista -  összeállítói úgy kalkuláltak, a közgyűlés 10 és 12 óra között lepereg, ehhez képest fél egykor még csupán a nap csúcspont Bozóky Imre kiállt Puhl Sándor mellett - az elnökválasztó szavazáshozkészülődött az egyébként 207 tagú testületből a 201 megjelent, olykor nyúzott arcú, máskor oldott, többségében viszont feszült hangulatú tagEz utóbbi szubjektív megállapítást az egyik résztvevő által elejtett mondat „Fagyos volt a légkör az elmúlt napokban” csupán megerősítette, mindehhez legfeljebb annyit fűzhettünk hozzá: nem feltétlen a Galyatetőn ilyenkor bevett mínuszok miatt. De induljunk az elejéről.

 

A RIVÁLISOK BELÉPŐJE - KÉZ A KÉZB E N

Szóval vasárnap 10 óra - kezdés. Puhl Sándor és Juhos Attila kéz a kézben vonul be a Grand Hotel Kodály-termébe, megelőlegezve a külön-külön is hangoztatott remény beteljesülését: botrányoktól mentes közgyűlésnek lehetünk majd tanúi (azaz Grand Hotel ide vagy oda, sehol egy megveszekedett vesztegzár, akad ugyanakkor egy kamera, élőben megy a közgyűlés, aki akarja, utólag visszanézheti). Nagy kár, hogy egy órával korábban a két elnökjelölt négyszemközti beszélgetésén nem akadt egy ebből a digitális csodából (amolyan kandi jellegű), legalább is okosabbak lettünk volna, hányadán is állnak a dolgok.

A regnáló elnök, Puhl Sándor indít, köszönti a tiszteletét tevő MLSZ-vezérkart, Bozóky Imre elnököt, Berzi Sándor főtitkárt, Mészöly Kálmánt a liga szakmai igazgatóját, egyszóval mindenkit, s bizonnyal Szieben Lászlót sem hagyná ki a sorból, ha a liga elnöke nem késne néhány percet.

Üres szék előtt azonban roszszul venné ki magát a pukedli. Tekintettel arra, hogy Győri Lászlót, a korábbi FIFA-játékvezetőt egyhangúlag fogadja el a hallgatóság levezető elnöknek, a körülményekhez képest kellemes közérzet garantált, aminek a korábbi bíró a nyitó anekdotával megágyaz (Szieben László ekkor lép be a terembe, persze rögvest „leveszi”, hogy a kacaj nem az ő antréjának szól).

Túl a formaságokon - a napirendi pontokra, illetve különböző bizottságok tagjaira voksolnak - végre célegyenesbe fordul a délelőtt: Puhl Sándort illeti az első monológ joga. O negyvenperces gondolatfolyammal riogatja a lassan kókadó játékvezetőket, ám a pályákon oly sokszor megcsodált empatikus képességét ezúttal is megvillantja, midőn bejelenti, lenne mit mondania, mégis rövid lesz. Az elnöki beszámoló veleje a következőképp foglalható össze: a JT hivatalosan 2004. július elseje óta intézi az országos játékvezetői keretek pénzügyeit, azaz fél év munkáját kell csupán értékelnie. Noha ez idő alatt a bírók pénze (mindenféle szempontból) megduplázódott, Európai viszonyításban így is csak a 47. helyre kerülhetnénk egy képzeletbeli rangsorban, ergo elégedettségről szó nincs, habár megjegyzi: „Nem kevés, amit adni tudunk - de nem is sok”.

 

FE S Z E S T E M P Ó : EGY Á S ÍT Á S , EG Y H O R K O L Á S

 

Hogy több legyen, bővül például a bírói bónuszrendszer, majd megtudjuk, kortesbeszédre ezúttal nem kerül sor. Pedig a két következő beszámolo a gazdásági es a számvizsgálói helyett feltétlenül érdekfeszítőbb lett volna, s ez észrevehető a hallgatóság rezdülésein is: itt, ott egy-egy ásítást is elcsípünk, hiába no, akármilyen feszesnek ígérkezett a tempó, az emberi koncentrálóképesség határán járunk (lásd még: Bozóky Imre MLSZ-elnök például egy pohár ásványvízzel pezsdíti fel magát). AJT elnökségi mandátumáról novemberben lemondó Lauber Gyula hozzászólása ébreszti a többséget, egy penge megvillan, mert ő bírál, s megtudjuk azt is: Nagy Miklós horkol. Puhl Sándor egykori mentora rögvest él a riposzt lehetőségével: horkol, aki mondja - feleli, a kritikája viszont szobatársáéra hajaz, mi több, idézve Puhl Sándort és Bozóky Imrét, négyéves ígéreteiket kéri számon rajtuk. A labda tehát eminnen feladva (miért nem lehet egységes MLSZ JT, miért van szükség külön JB

re és JT-re?), amit Bozóky Imre üt le azzal, hogy a JT ellentétben a JB-vel nem az MLSZ tagja, ráadásul ennek a lehetőségét a sporttörvény eleve kizárja: „Egy p-obléma, amit ezáltal nem tiulunk megoldani - így a négyszer a világ legjobb bírójának ítélt Puhl Sándor korábbi asszisztense. - Mindazonáltal a mostani rendszert én személy szerint jónak ítélem. ” Kisvártatva egy ígéret is elhangzik a futballszövetség vezető tisztségviselőjétől: ,yimennyiben február huszonnyolcadikán az MLSZ közgyűlése újból elnökké választ, a bírók ügyét az elsők között rendezzük. ” Egy perc múlva egy lerohanó támadásnak vagyunk szem- és fultanúi, szintén Bozóky Imre interpretációjában: ,yíz előbb vázolt esetben’ a JB-t illetően Puhl Sándort szeretném megnyerni vezetőnek... ” A kinyilatkoztatás rögvest érdekesebbé teszi Puhl Sándor lapunkban is hangoztatott véleményét, miszerint meggyőződése, hogy a JT és a JB elnökségét ugyanaz az összetételű testület alkotja, jó idea, s ennek a jövőben is így kellene lennie, a ráció ezt diktálná. Na, de mi van akkor, ha Puhl Sándor nem marad JT-elnök? Bozóky Imre megjegyzése mindazonáltal előrevetíti: az marad. Szieben László pedig Bozóky Imre „állandóságát” biztosítja be, a ligaelnök ugyanis a plénum előtt megismétli a több fórumon hangoztatott elhatározást: e hónap végén ő bizony nem száll harcba a szövetség elnöki pozíciójáért. Bozóky Imre ott, Juhos Attila pedig itt marad magára. Az egyik mégis nyert, a másik vesztett - a szavazások előtt.

T IT K O S S Z A V A Z Á S , M E G S Ú G O T T E R E D M É N Y

Nem tudni, Juhos Attila érzi- e, hogy esélyei igencsak tisztét illetően, röpke beszédében bizonytalanságnak még sincs nyoma. Akárcsak néhány perccel korábban riválisa, apparátusátszervezést ígér, ám biztosak csak abban vagyunk: a két ember ezt kétféleképpen képzeli el. Továbbá: Puhl Sándor bírómezszponzorral kampányol (mégis van kortesbeszéd..:), egykori tartalékja az anomáliák megszüntetését garantálja, megjegyezve, hogy minden változtatást Puhl Sándor segítségével képzel el. A jövőjét viszont játékvezetés nélkül: 43 évesen kollégái előtt deklarálja, miszerint befejezettnek tekinti bírói karrierjét. Időrendben nagyjából ekkor érünk el a elnökjelöltek megnevezéséhez, majd a terep tökéletes tisztulásához - az elnökségre javasolt öt tagból csupán ketten vállalják a megméretést. Ugye kitalálják, hogy kik? Puhl Sándor és Juhos Attila. Mi több, utóbbi az elnökségi tagságért is ringbe száll, habár a „másik oldal” szerint a két jelöltség összeegyeztethetetlen. Nem az. Ebben maradunk. Meg abban, hogy a voksolás titkos lesz (megszavazzák), a JT elnöksége pedig a továbbiakban is öt tagot számlál majd. Fél három. Az illetékes bizottsági tagok a szavazócédulák fölött görnyednek, ám hiába a titkos jelleg, az eredményt már háromnegyed kettőkor tudják a jól értesültek, és megsúgják a hírt: Puhl Sándor marad a JT elnöke. És lön...

A nagy ötös

Nem csupán új elnököt (azaz maradt a régi vezető, Puhl Sándor), hanem új elnökséget is választott a játékvezetői testület, ám a szavazás első köre után csak az lett biztos, hogy Palotai Károly továbbra is az öttagú bizottság tagja lett, s ugyanakkor kellő voksot kapott (50 százalék+ 1 szavazat) Győri László is. Ezt követően elnökségi tag lett még Márton Sándor és Molnár László. Juhos Attila a második kör után visszalépett az elnökségi tagjelöltségtől.

forrás: 2005. febuár 2 - Nemzeti Sport

Kapcsolódó dokumentum:

- A dokumentum PDF forumátumban tölthető le.
 

Hozzászólások