Mi lesz veled MLSZ JB?

MLSz székház - forrás: fft.hu Forrás: fft.hu - MLSz székház.

A tragikus esemény után most itt az idő, hogy reálisan értékeljék a játékvezetés elmúlt tíz évét és a gödörből elkezdjük kihúzni azt.

Egy biztos, ilyen mélyen még nem volt soha a magyar játékvezetés, aki ezt nem ismeri be, az nem a valóságban él.

Az alábbi tényeket biztosan nem lehet elvitatni:

  • nemzetközi szinten le lettek írva a játékvezetők, az elmúlt 7 éveben folyamatosan csökkenek a küldések számai
  • nemzetközi szinten az MLSZ JB. alelnökeivel nem tart már senki kapcsolatot, gyakorlatilag minden kapcsolat megszűnt a társországokkal, UEFA-val
  • profi játékvezeték teljesítménye nem mutat valós képet, mivel minden ellenőri jelentést felülbírálásra kerül, azokba az kerül bele amit ő szeretne
  • nincs a profi játékvezetőknek önértékelési és teljesítményértékelési rendszere
  • a profi játékvezetők prémium kifizetései nem a valós teljesítmény alapján történik
  • nincs megfelelő utánpótlás képzés, az Akadémia egy látszat rendszer
  • megyei TALENT programban átláthatatlan a követelményi rendszer, nincs egységes koncepció
  • nincs az MLSZ JB-nek sajtókapcsolata, mindet hírt hetekkel később adnak csak ki
  • nem működik átláthatóan az ellenőri küldési rendszer
  • az asszisztens ellenőrzéseket nem lehet nyomon követni, nem a saját nevükön kerül a jelentésbe az ellenőrzés, nem átlátható a pénzügyi elszámolás
  • működő játékvezető(k) olyan adatokhoz, információkhoz juthatnak hozzá, amely sértheti a többi játékvezető szakmai, pénzügyi és erkölcsi érdekét
  • a megyei elnökök nem kapnak információkat az MLSZ JB-től
  • amatőr játékvezetőknek megint nem volt díjemelés
  • sok esetben használhatatlan és nem funkcióbeli az IFA Rendszer
  • megyei játékvezetők nem jutnak tananyagokhoz, tájékoztatókhoz
  • még mindig nincs teljeskörű elektronikus oktatási és vizsgáztatási rendszer
  • a megyei ellenőrök továbbképzése kritikán aluli, minősíthetetlen
  • a megyékben dolgozó vezetők nincsenek megbecsülve, őket lenézik és utasítgatják
  • felesleges adatszolgáltatásokra vannak kötelezve a megyék, sokszor olyan adatokat kérnek, ami rendelkezésre áll az IFA rendszerben, de ott nem elérhető a nem megfelelő lekérdezések miatt
  • éves szinten többszáz millió forintot szór ki az MLSZ szállásdíjakra és utazásokra, amely felesleges!
  • tarthatatlan, hogy az országos küldések egy nappal a mérkőzés előtt jelennek meg
  • koronavírus helyzetben a megyék nem lettek tájékoztatva, el lett engedve a kezük
  • feleslegesen utaztatják az országos kerettagokat kovid tesztelésre, helyett, hogy a saját megyéjükben oldanák meg
  • idei játékvezetői tanfolyam vizsgáinak szervezése kritikán aluli volt

A gyors helyzetelemzés után fel kell állítani a rövid és középtávú célokat. Vannak olyan szükséges döntések, amelyek azonnali beavatkozásokat igényelnek.

Azonnali beavatkozás igénylő feladatok:

  • MLSZ JB. személyi összetételének változtatása: olyan személyek kerüljenek be, akik fiatalok, nemzetközi pályafutásuk is volt és nyelveket beszélnek. A 70 éves korábbi játékvezetőket nyugdíjazni szükséges, ők nem a jövőt képviselik már.
  • Amatőr játékvezetők képviselete a Bizottságban: egy fő kerüljön a megyék részéről delegálva, aki az amatőr játékvezetők érdekeit képviseli. Jelenleg nincs olyan JB. tag, aki a megyék érdekét képviselné, az ottani dolgokról egyszerűen nem beszélnek.
  • MLSZ JB. adminisztrációjának átalakítása: központi nyilvántartások frissítése, irodai működés racionalizálása és a kommunikációs csatornák bővítése.
  • Országos keretbesorolások felülvizsgálata: el kell gondolkodni azon, hogy aki 15-20 éve megrekedt az NB. II-ben, attól várható-e még fejlődés. Ők a fiatalok elől veszik el a lehetőségeket.
  • Meg kell szüntetni a felesleges szállásokat, továbbképzéseket.
  • Felül kell vizsgálni a bizottsági költéseket (kiküldetések, stb.)

Rövidtávú (1-2 hónapon belüli)

  • Amatőr játékvezetők díjainak emelése nyártól.
  • Bevezetni a mérkőzés után 3 napon történő fizetését.
  • IFA rendszer játékvezetői részének átalakítása (küldési, ellenőrzési rész teljes megújításával). A gyorsabb és hatékonyabb munka érdekében szükséges a teljes program átalakítása.
  • Ellenőri küldések közzététele, nem szabad tovább titkolni azt.
  • Ellenőri jelentési rendszer átalakítása. Ne lehessen belenyúlni felülről a lezárt jelentésekbe név nélkül. Az ellenőrzéseknek valós képet kell tükrözni.
  • Elektronikus oktatási rendszer funkcióinak bővítése, mivel a koronavírus veszélyhelyzet is bebizonyította, hogy a jelenlegi rendszer funkciói nem fedik le az igényeket.
  • Amatőr játékvezetőkkel kapcsolatos nyilvántartások frissítése, mivel jelenleg nem kapnak a vezetők teljeskörű és valós képet a megyékből.
  • Folyamatos kommunikáció a megyei játékvezetőkkel (hírlevél funkció, stb.)

 Középtávú (3-6 hónapon belüli)

  • Az országos és megyei Bizottságok hierarchiájának tisztázása és ennek megfelelő SZMSZ kialakítása (függőségi viszony szabályozása)
  • Az országos keretbe jutás feltételeinek közzététele és a mérhetőség megállapítására vonatkozó kritériumok kidolgozása
  • Teljes tanfolyami és oktatási rendszer átalakítása, megvizsgálva azt, hogy a jelenlegi akadémiai rendszer ilyen formában szükséges-e
  • Motivációs rendszer kiépítése (anyagi és/vagy tárgyi)
  • Megyei adminisztrációs rendszer kialakítása az IFA rendszerben
  • Játékvezetői közösség erősítése (programok szervezése, zárt belső csoportok aktivitásának növelése)
  • Intenzív toborzási kampánya beindítása a megyéknél és a csapatoknál
  • NB. III-as küldési rendszer visszaállítása: fiatal megyei tehetségek működhessenek ebben az osztályban és így gyorsabb lenne a felfelé áramlás.
  • Teljesítmény értékelő rendszer kialakítása
  • Egységes pénzügyi rendszer minden megyére (alapítványok és tagdíjak egységesítése, felülvizsgálata)
  • Fiatalok érdekképviseleti rendszerének kialakítása
  • MLJT szerepének újragondolása
  • Újra éleszteni a nemzetközi kapcsolatokat
  • A játékvezetés történelmével foglalkozó adatbázis összeállítása
  • Online magazin, weboldal elindítása

Hosszútávú (1-3 év)

  • Játékvezetők tekintélyének visszaszerzése idehaza (fegyelmi szabályzat módosítása)
  • Nemzetközi színtű játékvezetők újra nagyobb szerepet kapjanak Európában
  • Nemzetközi csereküldések számának növelése (környező országokban)
  • Tömegbázis növelése (előfeltétele, hogy a a rövid és közptávú célok megvalósuljanak)

 

Csak együtt, közösen emelhetjük újra a magyar játékvezetést a legjobbak közé…

 

Hozzászólások