Mit kíván a magyar amatőr játékvezetés

12 - forrás: Forrás: - 12.

Legyen béke, szakmaiság, erkölcsösség és egyetértés!

1848. március 15-én a Pilvax kávéházban megfogalmazták a "szabadsághoz, normális élethez" való jogot dicső magyar hazafiak. 

2022-ben már sok esetben megfogalmazták normális játékvezetők, a normális játékvezetéshez való jogot, de próbáltuk csokorba szedni a legfontosabbakat.


I. pont:  Nemzetközileg elismert, karakteres országos Játékvezetői Bizottságot! (Hanacsek Attila és társai mondjanak le, mivel megásták már játékvezetésünk sírját. Független szakmai elnökséget, a jó öreg Berzi Sándor nélkül.)

II.pont:  Erkölcseileg és szakmailag fedhetetlen veztőket! (Országos Játékvezetői Bizottság elnöke vagy elnökei megfelelő intelligenciával és humánus módon kezeljék a megyei játékvezetői Bizottságokat. Jelenleg nincs személyes kommunikáció, évente csak egy találkozó, bár az sem személyesen. Erkölcsi norma és szint emelése.)

III. pont: Független megyei JB. vezetést! (Megyei Játékvezetői Bizottságok személyi összetételét, ne személyes sérelmek alapján és bosszúból próbálják nyomás hatására megváltoztatni, régi sérelmek alapján. Független megyei elnököket! Ssaját megyén belül ellenőrizzenek, ne legyenek zsarolhatók országos küldéssel. Aki nem vállalja nem közösségért dolgozik, saját érdekeit tekinti fontosabbnak. Igazgatóság és a helyi társadalmi elnök ismeri az adott megye adottságait, országos vezetés saját holdudvarában kezdje a tisztogatást).
        
IV. pont: Szakmaiságot! Meg kell szüntetni "egyenlőbbek az egyenlőbbeknél " elvét, szakadékot támasztva megyék közé. Racionális döntések szülessenek keretváltozásoknál, ne pedig az országos elnökségi tagok megyéiben vezető játékvezetők kerüljenek fel nagy számban. (Lásd: Vas, Borsod, Pest megye)

V. pont: Rövidebb és hatékonyabb továbbképzéseket! Hétvégei Akadémiai napok, edzőtáborok Vecsés illetve Telkiben történő egy napra redukálása! (Három napos agymosás, rengetek pénz áldozattal. Megyei bajnoki rendszerben ilyen esetekben nem aktívak a játékvezetők. Egy nap tesztelések, előadások - majd ha kell online. 2022 az évszám amit írunk, felejtsük el, hogy más idejét és pénzét raboljuk értelem nélkül. Így sincs garancia az előrelépésre akadémistaként).

VI. pont: Megyei ellenőrzésről el a kezeket! Megyei ellenőrök tesztelése megyén belül, megyei játékvezetőkkel! (2021-2022-ben nagyon helyesen elég volt egy teszt. Felesleges fél napokra utaztatni Őket ilyen hajlott korban.)

VII. pont: Független megyéket! Fejezze be az országos Játékvezetés a megyék ellenőrzését és basáskodását! Talent és Előkészítő napok ellenőrzése felesleges, mivel az adott megye szégyene ha valaki elhasal az Országos teszteken. Sok esetben az iránymutatás inkább káros mint hasznos. Véleményezni lehet, de követelni mire???

VIII. pont: Megyei edzőtáborokat a megye szervezze! (Megtiszteltetésnek kell venni ha meghívják az országos vezetőket, persze, akik csak a kedvenc megyékbe jutnak el.)

IX. pont: Pénz a megyei toborzásra! (Megyei toborzásban minden esetben a megyei vezetők kompetensek. Ők toboroznak, Ők állják a költségeket. Miért az Országos JB vizsgáztatja az adott megye újoncait?? Módszerek és ezen eljárások sokszor túl mutatnak az intelligencián és a sport szellemén. Megbukott újoncok a pótvizsgát miért nem online végzik? Miért kell felutazni Vecsésre?  Logika nincs a "királyok fejében"?)

X. pont: Erkölcsi megbecsülést! Megyei játékvezetői vezetőinek anyagi és erkölcsi megbecsülése! (Megyei elnökök nagy része INGYEN dolgozik, hallgatva a koholt vádakat és kritikákat. 2022-ban társadalmi munka a játékvezetésért. Vajon a vezetők is ingyen osztják az észt???  Ennek tükrében az Országos Játékvezetés "követelése" nevetséges és kár elbújni a szerződések mögé.)

XI. pont:  Megyei játékvezetés anyagi megbecsülése! (Megyei ellenőrök nettó: 8000 Ft-os megbecsülése felháborító és nevetséges. Utolsó béremelés ellenőröknek lassan tíz éve történt-négy éve Ők kimaradtak.  Játékvezetők szintén megbízási szerződés alapján béremelésért kiáltanak. Országos játékvezető Bizottság anyagilag segítse a megyéket - egységes polók vagy technikai eszközök vásárlásával.)

XII. pont: Követeljük a korábbi FIFA játékvezetőket, hogy kerüljenek vissza a magyar játékvezetésbe! (Közelmúlt nemzetközi játékvezetőséből beintegrálni olyan embereket akiknek nevük és jellemük nemzetközi szövetségben pozitív megítélés alá esik pl: Kasssai, Szabó, Erős, Fábián.)


Magyar játékvezetés jelenlegi vezetése alkalmatlan emberi és erkölcsi vezetésre. Nagyon sok játékvezető "csömörlött" meg ettől a szép szakmától, átírt jelentések, előnytelen előre menetek miatt. Támadják azon megyei vezetőket akik látják a rendszer hibáit, ezeket az EMBEREKET próbálják likvidálni, fenyegetni. Basáskodás és képmutatás elferdített statisztikába burkolva. Juhos Attila kivételével a Magyar Játékvezetés Elnökségében beválasztott vezetőknek aktív pályafutásuk során, mérkőzéseket kellett keresni, olyan gyengék voltak, vezetőnek sem különbek.

 

Hozzászólások