Nagy II. JánosÚj osztályzási rendszer, 50 év a korhatár

bemelegítés - forrás: Forrás: - bemelegítés.

A játékvezetők NB-s keretének szokásos idény előtti edzőtáborában, Dunavarsányban szerda estétől sűrű volt a program.

A műsorban szerepeltek olyan feladatok, amelyek, szinte elmaradhatatlanok, így a szokásos teszt szabályismeretből, aztán a 12 perces és a 400 méteres futás természetesen a szórakoztató kispályás játék, a különböző előadások és az értékelések.

Nagy Miklós, a tábor vezetője látogatásunkkor elmondta, hogy a 12 perces futásban az NB Il-es keretből Vágner László 3220 métert, Nagy II János, az NB I-csek közül 3200. Varga Sándor 3150 métert te ljesített. 400 méteren Győri László 64, Varga László 67 másodperc alatt futotta a távot.

Az elméleti vizsgánál pedig Puhl Sándor száz százalékot, Plasek Gábor és Makó István egy százalékkal kevesebbet teljesített.

A táborvezető arról is beszámolt. hogy jó a hangulat. és csütörtök este Vitray Tamást, a televízió népszerű osztályvezetőjét látták vendégül.

A legnagyobb érdeklődést Müncz Györgynek, az ellenőrző bizottság vezetőjének péntek délelőtti előadása váltotta ki.

A volt neves játékvezető elmondta, hogy a tavaszi idényben az ellenőrök áttérnek az eddigi 0-tól 5-ig osztályozásról a 0—10-es rendszerre. Az ellenőrző bizottság véleménye szerint a korábbi rendszer nem mutatta meg igazán a játékvezetők valódi tudásszintjét. hiszen az egy-egy tizedes eltérések nem tü k rözték a való különbségeket.

Azt is elmondta, hogy a tízes osztályozási rendszer mellett bevezetik a 0-8-as rendszert is, azokban az esetekben, amikor az ellenőrök úgy ítélik meg, hogy a mérkőzések lagymatagok., iram nélküliek, játékvezetői szempontból nem jelentenek különösebb nehézséget.

No, erre kitört a vihar, mert többen is ellenezték a kétfajta osztályzási rendszert, ugyanis a játékvezetők nem tehetnek arról, ha a sors és a játékosok szeszélye folytán könnyű, esetleg gyenge mérkőzést kell vezetniük. így győzött a többség, az elnökség elvetette a nyolcpontos rendszert, és ezúton is értesítik az ellenőrző bizottság tagjait, hogy a korábbi körlevéllel ellentétben csak 0-tól 10-ig fogják osztályozni a játékvezetőket. Ennek az osztályzási rendszernek a hibák skála szerinti osztályozása a lényege.

Egy pontot vonnak le azoktól, akik elmúlasztják a sárga lapos figyelmeztetést. vagy indokolatlanul használják ezt a kártyát. Ha nem alkalmazzák sorozatban az előnyszabályt, ha nem veszik figyelembe többször is a határbírók intéseit, azaz nem tartanak kapcsolatot velük. Vagy többször is fölöslegesen felülbírálják őket, de ennek az ellenkezője is levonást „ér”.

Sorozatban alkalmazzák helytelenül a szabályokat, nem bírják az iramot, elfáradnak. rosszul bírálják el a szándékosságot, erélytelenek a sorfal felállításánál, és nem tartatják be az előírt távolságot. Kettő pontot vonnak le, ha erélytelenek és összetévesztik a durva játékot a keménnyel. Három pont a mínusz, ha szabályos gólt nem adnak meg, vagy szabálytalant megadnak. Elmulasztják a jogos kiállítást, vagy ugyanezt teszik jogtalanul. Nem adják meg a jogos büntetőt, vagy megítélik a jogtalant. Négy pontjuk bánja, ha a mérkőzés a játékvezető hibájából eldurvul, vagy a bíró mérlegel és befolyásolható. J á tékvezetői műhiba esetén nyolc pont a levonás. A partjelzőknél egy ponttal lesz kevesebb a maximum. ha nem segítik a játékvezetőt, kettővel akkor, ha elengednek több lest. vagy helytelenül intik le az ilyen helyzetet. Három ponttal lesz kevesebbjük, ha nem jelzik a játékvezető háta mögötti szándékos durvaságot. Négy pontot kell levonni, ha a leshelyzetből esett gól megítélése a p a rtjelző hibája, és ha szabályos gólt vonat vissza a já tékvezetővel, les címén. Mindez azt igazolja, hogy megnőtt a partjelzők felelőssége is.

 

Nagy sikert aratott a játékvezetők körében a JB új jelvénye, amelyet Nagy Miklós tervezett, a Vízmű dekorációsai készítettek és a Békéscsabai Kötöttárúgyár fog gyártani. Mi pedig most bemutatjuk. Sőt, az a bejelentés is kedvező visszhangra talált, hogy ezentúl ötven év lesz a bíróknál a korhatár, ami azt jelenti, hogy az ötvenedik születésnapja után az idény végéig bíráskodhat a játékvezető. A szombati nap érdekességed közé tartozott, hogy Lauber Gyula értékelte az NB Il-e s keret tagjait, és ugyanezt tette Müncz György az NB I-esekkel. Igen kemény bírálatban részesültek a síp gazdái, mert ha hibátlan játékvezetés nincs is, azért nekik törekedniük kell a maximum elérésére. Elsősorban azt kifogásolták a bírálók, hogy sok a leshelyzet után megítélt gól. Rosszul értelmezik a kollegialitást a játékvezetők. amikor nem bírálják felül a partjelzőket. Egyesek rosszul bírálják el a lábbal elkövetett szabálysértéseket. Nem egységes a fegyelmezés, sokan a sárga lapok mögé bújnak, és akkor is azt adják, amikor piros járna. S ha már adtak egy sárgát, akkor gyáván megalkudva, a következő szabálysértésnél nem merik felmutatni a pirosat. A két osztályban 18 esetben adtak büntetőt indokolatlanul.

Egy szó, mint száz: van mit javítani.

 

Hozzászólások