Havi egyszer lesz utalás - újabb visszalépés

MLSz székház - forrás: Forrás: - MLSz székház.

Az alábbi tájékoztatót és útmutatót küldte ki Roskó Zoltán igazgató úr a megyei igazgatók részére, az elszámolások rendjének módosulásával kapcsolatban, melyet Neked is megküldök, a munkamenet meggyorsítása érdekében.

 

 
Tisztelt Igazgató Úr!
 
A 2012-es adó-jogszabályi változások rendszerbe illesztését követően az mlsz.info elszámolási oldala alkalmassá vált az elszámolási adatok felvitelére és az elszámolások rögzítésére.
Az egységes működés és az egy kifizetőtől származó jövedelmek havi összesítése, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő járulék bevallások beadása érdekében át kellett alakítani a korábbi, minden Igazgatóságon máshogy működő rendszert.
Legfontosabb változás: valamennyi igazgatóság egységesen, havi egy alkalommal számfejtheti, utalhatja el a rögzített, elszámolt megbízási díjait. Így tudja pl. a program a tanulók, munkanélküliek, előnyugdíjasok, szolgálati járadékosok, stb. minimálbér-elérését is figyelembe venni. A jegyzéknyitás mennyisége nincs korlátozva: ez lehet heti, kétheti, havi, az eddigi gyakorlatnak megfelelően.
Valamennyi igazgatóságnál ez a jegyzék lezárási határidő: minden hónap 5-e, 12.00 óra. Ezt követően jegyzéknyitást kérni, abba új tételt felvinni nem lehet! A jegyzékből kimaradók csak a következő jegyzékben számolhatók el!
Emellett, a fentieken kívül lehetőség lesz további utalásokra (akár heti jelleggel), melyek a vállalkozói számlákat és a magánszemélyek utazási költségtérítéseit tartalmazzák.
Minden igazgatóság maga dönti el, hónapon belül melyik napon indítja banki utalását, de feltétel: a lezárási hónapban kell a jegyzéke(ke)t elutalni!
Jelenleg a legsürgetőbb feladat, hogy a megyei info-rendszert kezelők, az elszámolni kívánt személyek adónyilatkozatait rögzítsék a rendszeren! Utána pedig kezdjék el mihamarabb felvinni jegyzékekbe a januári-februári mérkőzések elszámolásait. Ebben a hónapban a jegyzékek lezárását március 19-én 18 óráig tehetik meg, mert az első utalás március 20-án történik.
A további kezelési részletekről (megbízási díjak lezárása, banki átadás) később adunk tájékoztatást.
 

Hozzászólások