Csongrád-Csanád: Nyilt levél

Fair-Play zászló - forrás: Forrás: - Fair-Play zászló.

Nyilt levelet kaptak a megyei Jb. vezetői.

 

Tisztelt Elnökségi Tagok!

Levelemet nektek címzem, de a pletykák elkerülése érdekében mindenkihez ejuttatom. 
 
Megdöbbenve tapasztalom, hogy az ígéretek ellenére szinte semmilyen fejlődés nem tapasztalható a megyei játékvezetés terén, noha az elmúlt években bőven lett volna lehetőség változtatni az egyáltalán nem, vagy rosszul működő dolgokon… 
Néhány gondolatban kifejtem mire gondolok.
 
1./a Országos keret
Vallom, hogy egy megye megítélése nagyban függ az országos keretben működő játékvezetők számától, minőségétől. Sajnos, nem igazán sikerült Csongrád megyének jelentős fejlődést felmutatni ezen a téren, és a környező megyékhez viszonyítva továbbra is nagy lemaradásban vagyunk.
Ha az ember belegondol, hogy kik lehetnek esélyesek a közeljövőben felkerülni az országos keretbe, illetve a jelenleg ott lévők közül kik azok a személyek, akinek megnyílhat az út az NB2, vagy még magasabb osztályba eljutni, megint csak nem túl szívderítő a helyzet. 
1./b
Jelentős probléma az is, hogy az országos keretbe felkerülő játékvezetők/asszisztensek kezét azonnal elengedi a megyei JB, semmilyen szintű képzést nem kapnak a megye vezetésétől, tőlük azonban elvárt, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül folyamatosan álljanak készenlétben, végezzenek társadalmi munkát! 
 
 
2. Fizikai felkészítés
Az országos iránymutatással ellentétben megyénk vezetése úgy döntött, hogy nem fordít figyelmet a játékvezetői fizikai felkészítésére!!
Ez azért is megdöbbentő számomra, mert az országos keretben lévő játékvezetők, és asszisztensek heti rendszerességgel megkapják az előírt edzéstervet, ami hatalmas segítség számukra. Hogy ezt hol tudják teljesíteni, az megyénk elnökségi döntésének köszönhetően rájuk van bízva … 
Korábban, legalább a Piarista Gimnázium sportpályája rendelkezésre állt, így aki szeretett volna normális körülmények között felkészülni, annak a lehetőség adott volt, azonban az elnökség ezt is megszüntette mondván, nem volt kihasználva!! 
Véleményem szerint, ha egy vezetőség nem tud hatni a játékvezetőire, hogy éljen a pálya adta lehetőségekkel, akkor el kell gondolkoznia, van-e létjogosultsága a működésének …  
 
2.a
Minden sportolónak testi igénye a fizikai felkészültség, ezt pedig rendszeres edzéssel lehet megszerezni, megtartani. 
2.b
Amennyiben egy elnökségnek elvárásai vannak a játékvezetőkkel szemben, anélkül, hogy a felkészülés helyszínét, idejét biztosítaná, mi alapján várja el, hogy a játékvezetők teljesítsenek mérkőzéseken, vagy az országos teszteken? 
Nem gondolom, hogy Kalmár László elnök azon megnyilvánulása lenne a megoldás, hogy a sikertelen játékvezetők legközelebb készüljenek fel jobban … 
2.c
A megyei csapatok heti 1/2/3 alkalommal edzenek hetente. Ehhez képest a játékvezetőknek egyetlen alkalom sincs biztosítva, pedig megítélésem szerint legalább heti 2 foglalkozás lenne szükséges annak érdekében, hogy a játékvezetők fizikai téren felvegyék a versenyt a mérkőzések iramával. Más megközelítés alapján, ha egy fiatal játékvezető szeretne magasabb osztályba kerülni, feltétlenül szükséges a fizikai felkészültség, pláne az országos szinthez, ahol ugye előírás a rendszeres edzés!
 
A megyei elnökségünk tehát épp ellenkező  irányba kormányozza a megyét az országos trenddel, hisz nemhogy a lehetőséget nem biztosítja sportolóinak, még számon se kéri a felkészültségüket, gondolok itt a “JÉR”programra, amiben mindössze egy pontban fedezhető fel a fizikai teljesítmény. Ha már itt tartunk, azt hirdetni, hogy nem szükséges edzeni a játékvezetőknek … sőt, eredményes fizikai teszt nélkül is lehet működni a megyében … Nonszensznek, és felháborítónak tartom! 
 
3. Toborzás
A mai világban, mikor a gyerekek jelentős része nem keresi a sportolás lehetőségét, megyénk azt a toborzási formát választja évek óta, hogy a meghirdetett tanfolyam promóját (tele helyesírási, és szövegszerkesztési hibákkal) megosztja a facebookon, valamint plakátját kihelyezi néhány közélet falára a városban. Ettől várja a fiatalok jelentkezését…
Többször bebizonyosodott, hogy a személyes megkeresés, beszélgetés, célirányú figyelemfelkeltés sokkal eredményesebb az alkalmazott technikával szemben, ennek ellenére mégsem folyamodik ehhez a formához az elnökség, illetve a toborzási bizottság! 
 
4. Játékvezetői kommunikáció
Ellenőrként rendszeresen tapasztaltam mennyire nagy problémát okoz - elsősorban a fiatal játékvezetőknek- a kommunikáció (hiánya). 
Talán korunk hibája is, hogy egyre kevesebb személyes kommunikáció zajlik az emberek között. A játékvezetőknek azonban nincs lehetőségük egy mérkőzésen chaten, e-mailben, Skype-on, stb… kommunikálni a játékosokkal, edzőkkel, ezért fel kell(ene) készíteni őket, hogy egy-egy esetben milyen reakció, megnyilvánulás lehet célravezető! 
Megyénkben ez irányba se történt semmilyen kezdeményezés, pedig pl. már évekkel korábban a talent programban bevezettünk erre egy módszert (azóta ez is megszüntetésre került). 
 
5. Pszichés felkészítés. 
Vajon, hogy várható el egy tizenéves fiataltól, hogy ha egy nála jóval idősebb személlyel kerül nézeteltérésbe (edző, játékos, csapatvezető, rendező, stb…), megfelelően álljon helyt?
Milyen felkészítést kap erre a helyzetre az elnökségtől? 
Véleményem szerint rendszeres pszichológiai, és kommunikációs foglalkozásokra van szükség a játékvezetők felkészítéséhez! 
 
6. Küldés.
6.a 
Mindenki tudja, látja milyen szisztéma szerint vannak küldve a megyei játékvezetők, asszisztensek a mérkőzésekre. 
Nekem is feltűnt, de megye 1, és megye 2 osztályú játékosok is felhívták rá a figyelmemet, miszerint aki a küldő haverja, annak bőven jut mérkőzés, aki távolabb áll tőle, annak kevésbé. 
Az már hab a tortán, hogy a küldő a szövetségben végzett munkáján kívül arra is igen nagy figyelmet fordít, hogy saját magát minél több, minél jobban jövedelmező mérkőzésekre küldje…
Komoly hibának tartom, hogy aktív játékvezetőként erre megvan a lehetősége! 
 
Amikor felhívtam a jelenségre az elnök figyelmét, az volt a reakciója, hogy nem tud vele mit kezdeni, hiába szólt neki, nem történt változás, ezért inkább ráhagyja …  
 
6.b
A kritikákra nem lehet minden esetben az a reakció, hogy kevesen vagyunk! 
Jelentős számban előfordult, hogy egy időpontban az egyik mérkőzésre három tapasztalt játékvezető volt küldve, míg ugyanebben az időpontban (vasárnapról van szó!) három 1-2 éve vizsgázott jv. ment együtt! Hol van itt a szakmaiság? Kitől tanuljon a fiatal játékvezető? 
 
 
Megítélésem szerint, ha egy elnök számára ez elfogadható rendszer, egész egyszerűen nem alkalmas a poszt betöltésére.
 
 
7. Keretek.
Rengeteg alkalommal történt meg, hogy alacsonyabb keretben lévő játékvezető akár két osztályt lépve felfelé működhetett egy-egy adott mérkőzésen. Ha már az elnökség jutalmaz valakit, akkor azt illene közölni a társaság felé, előre jelezni, hogy pl: aki 100%-os tesztet ír, jutalomban részesül, stb … Különben az emberben felmerül a kivételezés gondolata, mivel ilyen jelenségre a korábbi években nem volt példa. 
Nem sajnálom senkitől az első osztályú működést, de az ilyen cselekedetekkel, és az elmúlt években tett hasonló kiemelésekkel a keretek jelentősége elhalványult, a játékvezetők motiválatlanná váltak, hiszen azt érezhették, hiába tesznek meg mindent, velük úgysem történhet meg hasonló, mert nem haverjai az elnöknek … 
 
8. Közösségépítés hiánya
Noha, azt hirdetjük, hogy a mérkőzésre 3 csapat fut ki, a megyei játékvezetés ott tart, hogy semmilyen szervezett összetartás sincs a személyek között. A vezetőség nem tartja fontosnak a vidéki csoportok jelentőségét (sajnálatos, hogy az elmúlt évek alatt gyakorlatilag meg is szűntek a vidéki csoportok), nincsenek összetartások. Korábbi időszakokban elképzelhetetlen volt, hogy ne lett volna idényzáró szervezve, ahol a társaság kötetlenül kikapcsolódhatott, más oldalról is megismerkedhetett egymással! 
Nagyon nagy jelentősége van az ilyen jellegű összetartásoknak, és ezek hiányában nem is csoda, hogy a társaságban nő a széthúzás, ellenben nem alakul ki a kohézió, ami a mérkőzéseken nagyon is fontos lenne! 
 
9. Anyagi beszámolók
Évek óta nem kaptunk részletes beszámolót a megye anyagi helyzetéről, az elnökséget kivéve senkinek nincs információja az anyagi helyzetről, lehetőségekről. 
Személy szerint engem ez azért zavar, mert állítólag nincs pénz a megyei játékvezetői labdarúgó válogatott finanszírozására, ahogy egy erőnléti edző megbízására sem jut anyagi forrás, pedig az elnök szavai szerint tele van a kassza!! annak ellenére, hogy egy fantasztikus eseményt rendeztünk januárban, ami jelentős kiadással járt... 
 
 
 
Nem szeretnék botrányt okozni, figyelmet felkelteni viszont annál inkább! 
Az elmúlt években többször próbálkoztam személyesen is felhívni az elnökség figyelmét a változtatás fontosságára, sajnos nem jutottam eredményre, ezért most írásban adok hangot aggodalmamnak. 
Csak néhány pontot említettem, ennél jóval több problémát látok, melyekről nem is szóltam (teljesség igénye nélkül: koncepció hiánya, játékvezetők megtartásának hiánya, hagyományok tiszteletben nem tartása, speciális képzések hiánya, ellenőri küldés logikátlansága, ellenőrök felkészítésének hiánya, stb…).
 
Véleményem szerint a jelenlegi elnökség alkalmatlan a poszt betöltésére, ezért javaslom, gondolkozzanak el a lemondásukon, ne álljanak tovább a fejlődés útjába! 
Talán, a következő vezetés nem követi el ezeket a súlyos hibákat, még akkor sem, ha szemész összetétele jelentősen megegyezik majd a mostani elnökségben jelen lévőkkel…
Ugyan, kevés esélyt látok rá, bízom az elnökség megtisztulásában! 
 
 
 
Részemről kijelenthető, nem szeretnék a jövőben semmilyen formában együtt dolgozni sem a jelenleg regnáló, sem a jövőbeni elnökséggel. 
Levelemmel egyidejűleg elköszönök a játékvezetés minden formájától. 
 
Mindenkinek a legjobbakat kívánom, és hogy szeresse amit csinál, mert a játékvezetés egy olyan hivatás, amire büszkének kell lennünk! 
 
Kérem, senki ne keressen, nem leszek elérhető ebben a témában, köszönöm! 
 
 
 
Maradok tisztelettel (a játékvezetés iránt), Kovács Attila (ex játékvezető/ellenőr)!
 

Hozzászólások