MLSZ nyiltan romló játékvezetői helyzetről ír

Megyei játékvezetés

2022-06-23 12:27:51

MLSZ logó nagy - forrás: mlsz.hu
Forrás: mlsz.hu - MLSZ logó nagy

Az MLSZ eddig nem sok kiadványában foglalkozott a súlyos játékvezetői hiánnyal.<

Tisztelt Sportszervezet!


Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2022. június 9.-i ülésén ELN-67/2022 (06.09.) számú határozatával módosította a Labdarúgás Versenyszabályzatának (továbbiakban: LVSZ) a mérkőzés
sorsolt (vagyis előzetesen kijelölt) időpontjának megváltoztatására vonatkozó fejezetét. Új pontként került szabályzatba a három napon belüli időpont- és/vagy helyszínmódosítás alapesetének tilalma:


„27. § A forduló, mérkőzés időpontjának, helyszínének megváltoztatása:

(2) A mérkőzés sorsolt időpontjának, helyszínének megváltoztatása

a) ...

b) ...

c) A bajnoki hétvége (péntek-szombat-vasárnap) valamely napjára kiírt mérkőzés konkrét időpontját megelőző 72 órán (3 napon) belül az érintett sportszervezetek sem az időpontot, sem a helyszínt nem módosíthatják ugyanazon bajnoki hétvége napjaira (péntek-szombat-vasárnap), kivéve, ha a módosítás a kérelmezőnek fel nem róható, rendkívül indokolt és méltányolható okból történik. Ebben az esetben az érintett sportszervezetek által benyújtott és indoklással ellátott közös kérelemről az illetékes Versenybizottság dönt azzal, hogy a módosítást ebben az esetben is elutasíthatja, ha a módosított időpontra játékvezető küldése nem megoldható.”


A szabálymódosítás célja, hogy a bajnoki hétvégékre sorsolt (vagyis előzetesen kijelölt) mérkőzések kezdési időpontjait és bizonyos esetekben azok helyszíneit a lehető legkevesebb esetben módosítsák az „utolsó pillanatokban”.


Az elmúlt években jelentősen lecsökkent az amatőr labdarúgásban működő játékvezetők létszáma, amely egyre komolyabb versenyszervezési problémákat okoz az országos utánpótlás-, valamint a megyei/budapesti bajnokságok működtetésében.


Márpedig a mérkőzéseken hiányos létszámban működő játékvezetők a csapatok által okkal-joggal elvárt játékvezetői teljesítményt kevésbé tudják nyújtani, és az ilyen helyzetek a labdarúgás valamennyi szereplője számára nem kívánatos negatív reakciókat generálnak.


A probléma olyan mértékű, hogy szükségessé vált az fentiekben idézett új szabály bevezetése.

A romló megyei/budapesti játékvezetői létszámhelyzet kezelésére az MLSZ intézkedéscsomagot dolgozott ki, melynek egyes elemei a labdarúgó-mérkőzések versenyszervezési (logisztikai) rendszerezésére irányulnak. A bajnoki hétvégére kiírt mérkőzések utolsó napokban történő időpont- illetve az esetleges pályaválasztói jog – módosításai jelentősen fokozzák a játékvezetői létszámhiányból adódó versenyszervezési problémákat, felborítva az adott fordulónapra betervezett szakmai és létszámalapú játékvezetői küldéseket.


A megemelkedett mérkőzésszámok, valamint a megyei labdarúgásban sajnos jellemző alacsony játékvezetői létszám összevezetéséhez elengedhetetlen, hogy a klubok a mérkőzéseiket kellő időben megtervezzék, és annak végleges időpontját, helyszínét a versenyt működtető szövetség/megyei igazgatóság tudomására hozzák.


A kellő időben megtervezett (véglegesített) kezdési időpontok szervezhetőbbé teszik a mérkőzések játékvezető-küldésének szakmai alapú biztosítását, amely a sportág valamennyi szereplőjének egyetemleges érdeke.


Kérjük szíves együttműködését a mérkőzéseik előrelátóbb megtervezésében, melyhez a megfelelő versenyszervezési logisztikával kivitelezhetőbbé válik a megemelkedett (országos és megyei) számú mérkőzések játékvezetői kiszolgálása.


Tisztelettel:

MLSZ BMI


BMI
 

Hozzászólások: