Féléves lemondások, elvesztett játékvezetők

Fair-Play zászló - forrás: Forrás: - Fair-Play zászló.

Megkereste portálunkat egy megyei igazgató és JB elnök, hogy elmondják véleményüket az amatőr játékvezetésről.

„Amatőr játékvezetésben nagy vihar közeledik - kezdte az Igazgató -, mivel sok játékvezető parkoló pályára helyezi működését 2022 tavaszán. Érthető ez, hiszen nincs motiváció, nincs anyagi megbecsülés, igaz erről mi Igazgatók is nagyban tehetünk. Nekünk a munkakörünk egyik szegmese a játékvezetés, amelyet a játékvezetői bizottság elnöke felügyel. Bár mi olyan képet kapunk a tevékenységről, amelyet az asztalunkra tesznek.”

„Mi egy "kicsi" megye vagyunk kevés országos játékvezetővel, igaz a létszámunk reális és "nettó", mi ebben nem csalunk. Igazgató társaim dicsekednek a létszámmal és a végén minidig kiderül, hogy a legnagyobb darab számot produkáló megyében az ellenőrökkel és az inaktív játékvezetőkkel is számolnak papíron. (Ilyen esetben persze a JB elnök a hibás, nem az igazgatók).”

„Hibásak vagyunk, mert a "dicsekvésünk" ide vezetett, ahelyett, hogy a megoldást keresnénk évek óta. Megoldás lenne, TAO pályázatok egyik feltétele lenne, hogy a TAO-ra nevezett egyesületnek két fő aktív játékvezetőt kellene "felmutatni", legalább öt éven keresztül megbízó szerződéssel. (Megyénként, így legalább 40-50 fővel emelkedni a létszám). Észszerű és célszerű megoldás lenne ez mindenhol. Anyagi megbecsülésről ne beszéljünk, mert ameddig a profiknak nagyon gyakran emelnek béreket, amatőr szinten gyalázatos a bérszint.”

„Nézzük meg a szomszédos országokat: Ausztria - negyedik liga (megyei) 150 euró/ fő,  Szlovénia: 150 euró/ fő , Horvátország 120 euró (átszámítva), Szlovákia : 130 euró. Országok létszámait főre lebontva az adott osztályban dupla annyian vannak játékvezetők, mint Magyarországon. Nem lehet kifogás, hogy a "nagy" létszám miatt nem érik el a bérek reális munkavégzés arányát.”

„Toborzásban kollégáim szédítő számokat emlegetnek, jól hangozva, de akik elkezdik megyéjükben a működést az 6-11 fő között mozog. (A valós számok az adatbankban láthatóak.) Vajon miért kell becsapni egymást, akadémiai fiatalokat, középiskolai osztályokat beszervezve, hogy statisztikázzunk. Vajon amelyik Jb elnök ehhez adja a nevét mit keres még a megyéje élén??”

„Nem szeretnék más megyék életében sötét foltokat keresni, de Hanacsek úr által vezetett országos játékvezetői bizottság ebből tud "főzni", ebből a kozmetikázott jelentésekből, bár nevezett vezetőt sem kel félteni a színes ceruzák előhúzásától (statisztika zsonglőr). Nem felmentve magunkat a felelősség alól, amíg a megyei játékvezetői bizottságok és a regnáló elnökök ferdítenek (kevés kivétel és példa található), "puncsolnak" Hanacsekék felé, nem minőségi játékvezetőket támogatva, saját érdeküket előtérbe helyezve, ne várjunk változást.”

„Javaslom az országos játékvezetői Bizottság vezetőjének, akik a szemében "fekete" bárány  JB.  elnökök, azoknak a szavára figyeljen, mert Ők nem saját érdekeiket előtérben helyezve kormányozzák megyéjüket. Tudom néha fáj ha okosabb és tapasztaltabb emberek szemtől szemben elmondják a valóságot, de megéri inkább tűzben égni, mint langyos húgyban lubickolni.
Minden szava valóság alapot tükrözi az Igazgató úrnak - kapcsolódik be JB. elnök úr. Sajnos a vírus alatt a játékvezetők jobban család és munkahely centrikusabbak lettek, ahol a megbecsülés hatványozottan igaz. Nem tehetünk róla, inkább feláldozzák a játékvezetést, fél vagy egy évre, de sokan végleg befejezik. Nincs motiváció, nincs megbecsülés sok a sötét folt felsőbb és megyei vezetésben.”

Igazgató úr említette, nem a jelenlegi országos  elnökség a felelős a kialakult helyzetért.

„Részben, mert nincs karizmatikus és emblematikus ember, akire toborozni lehetne vagy megtartani a játékvezetőket (Kassai és a többiek). Valóban országos szinten mindig lesz játékvezető, de a minőség olyan amilyet tapasztalunk (kollégákról semmit). NB-s ellenőr létemre megoldást keresve támogatnám a független megyei jb elnöki státuszt. (Úgy kinevezni megyei elnököt, kritérium nem lehet országos ellenőr).”

„Megyei JB elnök saját megyéjében megyei mérkőzéseket ellenőrizzen, ha akar, nem függve az alá és fölé rendelt viszonyt követelő Hanacsek vezette elnökségtől. Érdekes fordulatok lennének  az elnökök szemléletében, sok delikvensből biztosan előtörne az elfojtott düh és igazságérzet.”

„Attila elnök kimondta: "Országos JB dolgai nem tartoznak a megyékre." (Lásd pl: Ábrahám ügy). Fordítsuk meg a tézist: Megyei JB. elnökök, mint ellenőrök tudására miért támaszkodik az Országos JB???  Hol vannak az aktív pályafutásukat befejezett NB-s játékvezetők. ??? Röviden: Független Megyei Játékvezetői Bizottsági elnököket, aki így nem vállalná a feladatot, az mondjon le. Megyei játékvezető Bizottságok égisze alatt vizsgázzanak a megyei játékvezetők és ellenőrök. Egyszerű megyei ellenőri jelentéseket. Tóth Vencel úr ne kérkedjen a jelenlegi ellenőri jelentésekkel, mert megyei szinten élet idegenek. „

Jön a vihar kedves kollégák, jó lenne a bosszút és esztelenséget félre tenni, képmutató megyei és hamis adatokat gyártó megyei vezetőknek pedig elköszönni. Tudom sok embert ezzel megsértek és már telefonálnak az illetékes kapcsolattartónak, aki jelenti a "mosoni" vezérnek, de ennek a szervezetnek ilyen formában VÉGE még egyszer  Vége lesz.”

 

Hozzászólások