Makót másfél évre eltiltották

Történelem

1990-01-17 14:34:13
Makó István |

Piros lap - forrás:
Forrás: - Piros lap

Az NB I-es játékvezető a múlt év október 17-én a következő levelet kapta Nagy Miklóstól, a JB elnökétől.
T. Makó István sporttárs

Az elmúlt napokban két játékvezető-ellenőr az alábbi bejelentést tette:
Emsberger Gyula elmondta, hogy az Ú. Dózsa —Vác mérkőzésen volt az ellenőröd. A jelentésének leadása után a fiától megtudta, hogy a találkozó előtt telefonon kérted őt, hogy szóljon a papájának, nehogy rossz osztályzatot adjon neked.
A fia — az esetleges botrányok elkerülése érdekében — csak a mérkőzés után mondta el a történteket.
Maczkó József, a Vasas —Veszprém mérkőzés után a játékvezetői öltözőben elmondta, hogy ez a működésed miért nem sikerült. Másnap felhívtad Maczkó Józsefet és arra kérted, hogy — mivel az újságok nem írnak az általa észlelt hibákról — változtassa meg véleményét és ne értékelje gyengére teljesítményedet.
Tekintettel sportszerűtlen cselekedeteidre — a novemberi elnökségi ülésünkön történő meghallgatásodig — működésedet felfüggesztem.


Időközben a Játékvezető Bizottságból testület lett és az elnökség az ügyet a fegyelmi bizottság elé utalta. A bizottság ez év január 16-ára, azaz kedd délután fél kettőre tűzte ki a tárgyalást.


Dr. Neuber Alajos, a fegyelmi bizottság elnöke a megjelent Makó Istvántól azt kérte, hogy mondja el, mi történt az Ú. Dózsa— Vác mérkőzés előtt, de mindenekelőtt megmutatta Makónak Emsberger Tamás levelét, amelyben leírja, hogy 1989. szeptember 21- én Makó felhívta őt telefonon és arra kérte, járjon közbe apjánál, hogy jobb osztályzatot kaphasson.

Makó elismerte, hogy felhívta Emsberger Gyula fiát, mindezt azért tette, mert korábban a volt ismert játékvezető, aki most ellenőrként tevékenykedik, egy Vác—MTK mérkőzés után hatos osztályzatot adott neki. Miután Makó tartott attól, hogy az új elképzelések szerint, az NB I-es keret két utolsó helyezettje automatiku san kiesik a második keretbe, félelmében vetemedett arra, hogy felhívja Emsberger fiát. Mert ha — esetleg — most is rossz osztályzatot kap, akkor búcsút mondhat az NB I- es keretnek.


Makó azt is elmondta, hogy az Emsberger fiú kerek-perec kijelentette neki, nem szól az édesapjának. Nem is szólt. Az viszont egyértelműen beigazolódott, hogy Makó rá akarta bírni Emsberger Tamást a protezsálásra. Balszerencséje volt, mert nem lett volna szüksége protekcióra, hiszen jól vezette a találkozót, tízes osztályzatot kapott az ellenőrtől. De a sportszerűtlenség megtörtént.


A másik mérkőzés a Vasas—Veszprém találkozó volt a Fáy utcában. A találkozó után Maczkó József, a mérkőzés ellenőre bement a játékvezetői öltözőbe és közölte Makóval, hogy kritikán aluli volt, amit az utolsó tizenöt percben műveltek Németh Lajos partjelzővel együtt. Makó rosszul bírálta felül segítőtársát, ezért Németh megsértődött, s bár látta, hogy egy Vasas- és egy veszprémi játékos rugdalja egymást, nem hívta fel erre Makó játékvezető figyelmét. A labda ugyanis egészen máshol pattogott. Makó hiába mondta Macz- kónak, hogy nem látta az esetet, s ha észleli, kiállítja mind a két játékost.


Makó játékvezető, miután másnap elolvasta a megjelent sajtókritikát, s ezekben nsm szerepelt a fenti eset, felhívta Maczkó ellenőrt, elmondta neki, hogy az újságok nem írnak semmit, s arra kérte, hogy Ő se írja meg a jelentésében. Bár azt is hozzátette, hogy tulajdonképpen azt ír, amit akar.

A fegyelmi bizottság tanúként hallgatta meg Maczkó Józsefet, aki ugyanígy adta elő az esetet. Ezután a bizottság meghozta határozatát, és hivatkozva a fegyelmi szabályzat 51. paragrafusára, Makó Istvánt vétkesnek találta. Figyelembe véve Makó őszinte beismerését és megbánását, egy év hat hónap időtartamra eltiltotta a játékvezetéstől.

Az ítélet nem jogerős, mert Makó játékvezető tizenöt napon belül fellebbezhet a Játékvezető Testület elnökségéhez.


Népsport, 1990. január (46. évfolyam, 1-25. szám)1990-01-17 / 13. szám
 

Hozzászólások: